KOMITETY

Komitet Honorowy:

Jan Szyszko – Poseł na Sejm RP, Minister Środowiska w latach 1997-1999,  2005-2007, 2015-2018
Paweł Sałek –
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Pełnomocnik Rządu RP ds. Polityki Klimatycznej w latach 2015-2018
Kazimierz Kujda – Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Norbert Sczygiol – Rektor Politechniki Częstochowskiej
Artur Michalski – Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Krystian Szczepański – Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego
Mirosław Parol – Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP
Wojciech Nowak – Dyrektor Centrum Energetyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Ewa Danela Burdon – Prezes Norwegian-Polish Chamber of Commerce (NPCC)

Komitet Naukowy:

Prof. Tomasz Popławski, Politechnika Częstochowska – Przewodniczący
Prof. Jan Szyszko, Poseł na Sejm RP, Minister Środowiska w latach 1997-1999,  2005-2007, 2015-2018
Prof. Norbert Sczygiol, Politechnika Częstochowska
Prof. Wojciech Nowak, Centrum Energetyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Prof. Józef Marian Pacyna, Norwegian Institute for Air Research
Prof. Mirosław Parol, Politechnika Warszawska
Prof. Roman Niżnikowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Prof. Zbigniew Hanzelka, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Prof. Tadeusz Uhl, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Prof. Henryk Madura, Wojskowa Akademia Techniczna
Prof. Zbigniew Krzemiński, Politechnika Gdańska
Prof. Janusz Wojdalski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Prof. Adam Kupczyk, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Prof. Michailo Kozjar, Lwowski Państwowy Uniwersytet Bezpieczeństwa Życia
Prof. Mirosław Luft, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
Prof. Elżbieta Szychta, Politechnika Łódzka
Prof. Sławomir Bukowski, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
Prof. Jerzy Żuchowski, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
Prof. Bronisław Tomczuk, Politechnika Opolska
Prof. Andriy Kityk, Politechnika Częstochowska
Prof. Iwan Kityk, Politechnika Częstochowska
Prof. Jan Szczygłowski, Politechnika Częstochowska
Dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski Prof. PK, Politechnika Krakowska
Dr hab. inż. Maciej Mrowiec Prof. PCz, Politechnika Częstochowska
Dr hab. Katarzyna Oźga Prof. PCz, Politechnika Częstochowska
Dr hab. Jan L. Bednarczyk Prof. UTHRad, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
Dr hab. Tadeusz Dyr Prof. UTHRad, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
Dr hab. inż. Janusz Sowiński Prof. PCz, Politechnika Częstochowska
Dr hab. inż. Grzegorz Dudek Prof. PCz, Politechnika Częstochowska
Dr hab. inż. Stanisław Chudzik Prof. PCz, Politechnika Częstochowska
Dr hab. Axel Schwerk Prof. SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Dr hab. inż. Sebastian Dudzik Prof. PCz, Politechnika Częstochowska
Dr hab. inż. Andrzej Waindok Prof. PO, Politechnika Opolska
Dr hab. inż. Rafał Kobyłecki Prof. PCz, Politechnika Częstochowska
Dr hab. inż. Elżbieta Bogalecka, Politechnika Gdańska
Dr hab. inż. Arkadiusz Lewicki, Politechnika Gdańska
Dr hab. inż. Jarosław Guziński, Politechnika Gdańska
Dr hab. Małgorzata Lotko Prof. UTHRad, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
Dr hab. inż. Jacek Kamiński, Prof. IGSMiE PAN, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Dr inż. Krystian Szczepański, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
Dr inż. Maciej Sołtysik, PSE Innowacje
Dr inż. Sylwia Całus, Politechnika Częstochowska
Dr inż. Andrzej Jąderko, Politechnika Częstochowska
Dr inż. Marek Chmiel, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
Dr Anna Wolak-Tuzimek, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
Dr Aneta Kosztowniak, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
Dr Radosław Luft, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
Dr Jarosław Cwyl, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
Dr Grażyna Olszewska, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
Dr Marzanna Lament, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

Komitet Organizacyjny:

Dr inż. Dariusz Całus – Przewodniczący
Dr inż. Janusz Flasza – Wiceprzewodniczący
Mgr inż. Patryk Gałuszkiewicz – Sekretarz
Dr inż. Marek Kurkowski
Mgr inż. Dawid Mikuszewski
Mgr inż. Ewelina Szymczykiewicz
Mgr inż. Paweł Matuszczyk
Paula Trajdos
Gabriela Lipińska