OPŁATY

Opłata konferencyjna obejmuje materiały konferencyjne, posiłki, noclegi, obsługę konferencji oraz udział w imprezach towarzyszących.

Opłaty konferencyjne:

  • udział w Seminarium z noclegiem – 980 PLN;
  • udział w Seminarium bez noclegu – 720 PLN.

Dopłata za pokój jednoosobowy wynosi 80 PLN. Liczba pokoi jednoosobowych jest ograniczona. Informację w tej sprawie należy umieścić w formularzu rejestracyjnym.
Podane ceny są cenami brutto.

Opłaty należy dokonać do dnia 15.06.2018 r. na konto bankowe:
ENERGYWISE
04-853 Warszawa, ul. Zagajnikowa 26
NIP 525-19-28-038
91 1140 2004 0000 3602 7587 4191 (mBank S.A.)

Na druku przelewu bankowego powinna być umieszczona nazwa konferencji “Sympozjum Naukowe ProEnergo 2018” oraz nazwisko i imię uczestnika, którego dotyczy opłata.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konferencji po 15.06.2018 r. – dokonane wpłaty nie będą zwracane.


Istnieje możliwość promocji Firmy/ Instytucji na Sympozjum “ProEnergo” poprzez, między innymi:

  • wystąpienie osoby reprezentującej Firmę/Instytuję z referatem na sesji plenarnej;publikacja artykułu w monografii;
  • prelekcja prezentująca ofertę firmy (max 15 min.);
  • umieszczenie logo Firmy/Instytucji na stronie internetowej Sympozjum (sn-proenergo.pl);
  • wystawienie Posteru/roll-up’u (dostarczonego przez Firmę/Instytucję) w widocznym miejscu w sali obrad plenarnych;
  • dołączenie ulotek, folderów i gadżetów reklamowych do materiałów konferencyjnych;
  • ekspozycja ulotek i folderów w sali obrad plenarnych;
  • ustawienie stoiska reklamowego;
  • logo firmy wraz z prezentacją jej oferty w publikacji pokonferencyjnej.

W sytuacji zainteresowania współpracą, wszelkie informacje oraz pytania prosimy kierować na adres e-mail: sn.proenergo@gmail.com lub tel.: +48 727 603 058.

Opłaty za promocję Firmy/Instytucji na Sympozjum należy przelać na konto bankowe, które zostało podane powyżej. Na druku przelewu bankowego powinien być umieszczony tytuł wpłaty “Sympozjum Naukowe ProEnergo 2018 – promocja”.

Termin zgłaszania promocji Firm/Instytucji jest do 15.06.2018 r.