PREZENTACJE

Sesja 1

  1. Mechanizmy finasowania energetyki i ciepłownictwa – Artur MICHALSKI, Wiceprezes NFOŚiGW
  2. Realizacja inwestycji kogeneracyjnych w PGNiG TERMIKA, a nowy mechanizm wsparcia dla CHP, Radosław CZAPSKI, Wiceprezes PGNiG Termika
  3. Platforma optymalizująca konsumpcję energii przez użytkownika końcowego – Artur POLLAK, Prezes APA Group
  4. Technologie służące poprawie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz drogi wsparcia inwestycji – Adam DOMINIAK, Prezes Ellipsis Energy Sp. z o.o.

Sesja 2

  1. Pilotażowe klastry energii jako narzędzie budowy energetyki obywatelskiej – dr inż. Sylwia CAŁUS, Politechnika Częstochowska, Wydział Elektryczny; dr inż. Maciej SOŁTYSIK – PSE Innowacje Sp. z o.o.
  2. Potencjał i ograniczenia rozwoju elektromobilności w Europie i na Świecie – Marcin WIERZBIŃSKI, Prezes Enerpoint Sp. z o.o.
  3. Efektywność energetyczna w generacji rozproszonej w kontekście projektu ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji) – Piotr ANDRUSIEWICZ, Prezes MielecDiesielGaz
  4. Przykłady prognoz bilansów energetycznych gmin jako element strategii „Gmina Samowystarczalna Energetycznie” – Prof. dr hab. inż. Tomasz POPŁAWSKI, Prorektor ds. Nauczania Politechniki Częstochowskiej, Wydział Elektryczny