PROGRAM

Ulotka informacyjna Sypozjum                   Program Sympozjum

PROGRAM SYMPOZJUM

29.06.2018r. (piątek)

13:00 – 14:00 –> Rejestracja i zakwaterowanie

14:00 – 15:00 –> Obiad

15:00 – 16:30 –> Uroczyste otwarcie V Sympozjum Naukowego „ProEnergo” 2018, przywitanie uczestników Sympozjum i zaproszonych gości
                                  Przewodniczą:  prof. dr hab. inż. Tomasz POPŁAWSKI
                                                               dr hab. Katarzyna OŹGA, prof. PCz
                                                               dr inż. Krystian SZCZEPAŃSKI
                                                               dr inż. Dariusz CAŁUS

Wystąpienia zaproszonych gości honorowych:

 • Wiceminister Środowiska – Sławomir MAZUREK
 • Wiceminister Energii – Tomasz DĄBROWSKI
 • Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Sejmowej Komisji d.s. Energii i Skarbu Państwa – Maciej MAŁECKI
 • Główny Inspektor Ochrony Środowiska – Marek HALINIAK
 • Prezes NFOŚiGW – Kazimierz KUJDA
 • Prezes PGE Energia Ciepła – Wojciech DĄBROWSKI
 • Rektor Politechniki Częstochowskiej – Norbert SCZYGIOL

Obrady, sesja I – Efektywność energetyczna
Przewodniczący: Prof. dr hab. inż. Tomasz POPŁAWSKI

 • Mechanizmy finasowania energetyki i ciepłownictwa
  Artur MICHALSKI – Wiceprezes NFOŚiGW (15 min.)
 • Realizacja inwestycji kogeneracyjnych w PGNiG TERMIKA, a nowy mechanizm wsparcia dla CHP.
  Radosław CZAPSKI, Wiceprezes PGNiG Termika (15 min.)
 • Platforma optymalizująca konsumpcję energii przez użytkownika końcowego.
  Artur POLLAK – Prezes APA Group (15 min.)
 • Technologie służące poprawie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz drogi wsparcia inwestycji.
  Adam DOMINIAK – Prezes Ellipsis Energy Sp. z o.o. (15 min.)

16:30 – 16:45 –> Przerwa kawowa

16:45 – 17:45 –> Obrady, sesja II – Energetyka rozproszona
Przewodniczący: dr inż. Krystian SZCZEPAŃSKI, Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego

 • Pilotażowe klastry energii jako narzędzie budowy energetyki obywatelskiej.
  dr inż. Sylwia CAŁUS – Politechnika Częstochowska, Wydział Elektryczny,
  dr inż. Maciej SOŁTYSIK – PSE Innowacje Sp. z o.o. (15 min.)
 • Potencjał i ograniczenia rozwoju elektromobilności w Europie i na Świecie
  Marcin WIERZBIŃSKI, Prezes Enerpoint Sp. z o.o. (15 min.)
 • Efektywność energetyczna w generacji rozproszonej w kontekście projektu ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji)
  Piotr ANDRUSIEWICZ – Prezes MielecDiesielGaz (15 min.)
 • Przykłady prognoz bilansów energetycznych gmin jako element strategii „Gmina Samowystarczalna Energetycznie”
  Prof. dr hab. inż. Tomasz POPŁAWSKI – Prorektor ds. Nauczania Politechniki Częstochowskiej, Wydział Elektryczny (15 min.)

17:45 – 18:00 –> Przerwa kawowa

18:00 – 19:30 –> Panel dyskusyjny –   Energetyka rozproszona i efektywność energetyczna, podsumowanie sesji I i II
Moderator:  Mec. Beata Superson-Polowiec, Kancelaria prawna Polowiec i Wspólnicy

Głos w dyskusji zabiorą (wg alfabetu):

 • Krzysztof KOCHANOWSKI, prezes zarządu, Stowarzyszenie Polska Izba Magazynowania Energii;
 • Kazimierz KUJDA, Prezes NFOŚiGW;
 • Maciej MAŁECKI, Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Energii
  i Skarbu Państwa;
 • Sławomir MAZUREK, Wiceminister Ministerstwa Środowiska;
 • Artur POLLAK, Prezes APA Group;
 • Aleksander SOBOLEWSKI, Dyrektor Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla;
 • Maciej SOŁTYSIK, Zastępca dyrektora PSE Innowacje;

20:00 –> Uroczyste wręczenie nagród i kolacja

 

30.06.2018r. (sobota)

08:00 – 09:30 –> Śniadanie

10:00 – 11:30 –> Obrady, sesja III – posterowa
Przewodniczący:  dr inż. Janusz FLASZA

 • Koncepcja sterowania adsorpcyjnego układu chłodniczego małej mocy.
  Mirosław NESKA, Andrzej MAJCHER , Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu
 • Rozwój elektromobilności w Polsce perspektywy i zagrożenia, analiza przypadku.
  Janusz FLASZA, Wydział Elektryczny Politechniki Częstochowskiej
 • Przykłady prognoz bilansów energetycznych gmin jako element strategii gminy samowystarczalnej energetycznie.
  Tomasz POPŁAWSKI, Piotr CHABECKI, Wydział Elektryczny Politechniki Częstochowskiej
 • Krótkoterminowe prognozy w elektroenergetyce
  Tomasz POPŁAWSKI, Monika WEŻGOWIEC, Piotr CHABECKI, Wydział Elektryczny Politechniki Częstochowskiej
 • Wybrane układy supramolekularne jako magazyny energii
  Fedir IVASHCHYSHYN, Igor BORDUN, Piotr CHABECKI, Wydział Elektryczny Politechniki Częstochowskiej
 • Moc instalacji fotowoltaicznych wykonanych z eksperymentalnych ogniw fotowoltaicznych.
  Janusz FLASZA, Paweł MATUSZCZYK, Wydział Elektryczny Politechniki Częstochowskiej
 • Stanowisko do badań nieniszczących z zastosowaniem aktywnej termografii w podczerwieni.
  Olga SOCHACKA, Sebastian DUDZIK, Wydział Elektryczny Politechniki Częstochowskiej
 • Modelowanie w programie PSIM elementów z węglika krzemu na przykładzie falownika.
  Damian GZIEŁ, Olga SOCHACKA, Wydział Elektryczny Politechniki Częstochowskiej
 • Blachy o podwyższonej zawartości krzemu – właściwości i zastosowania.
  Krzysztof CHWASTEK, Mariusz NAJGEBAUER, Wydział Elektryczny Politechniki Częstochowskiej
 • Smart metering jako system monitorowania stanu sieci dystrybucyjnej.
  Mirosław KORNATKA, Wydział Elektryczny Politechniki Częstochowskiej
 • Development Prospects of Renewable Energy Sources in Poland and Germany.
  Maria SĘPEK, Romuald LARNISCH, Wydział Elektryczny Politechniki Częstochowskiej
 • Stanowisko do bezdotykowego wykrywania defektów w skórach naturalnych.
  Stanisław CHUDZIK, Sebastian DUDZIK, Wydział Elektryczny Politechniki Częstochowskiej
 • System przetwarzania energii – magazyn energii kinetycznej na bazie silnika PM BLDC.
  Zbigniew GAŁUSZKIEWICZ, Patryk GAŁUSZKIEWICZ, Dariusz CAŁUS, Ewelina SZYMCZYKIEWICZ, Wydział Elektryczny Politechniki Częstochowskiej
 • Nowoczesne przekładniki prądowe do zastosowań w sieciach Smart Grid.
  Wojciech PLUTA, Wydział Elektryczny Politechniki Częstochowskiej
 • Efektywność energetyczna przez rozwój elektromobilności w Polsce.
  Bartosz MALOWANIEC, Krystian SZCZEPAŃSKI, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
 • Baza wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontekście zwiększenia odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa na zmiany klimatu oraz przeciwdziałania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń.
  Agata HRYC-LĄD, Krystian SZCZEPAŃSKI, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
 • System dostarczania i wymiany informacji w celu strategicznego wspierania wdrażania polityki klimatyczno-energetycznej (LIFE Climate CAKE PL).
  Robert JESZKE, Krystian SZCZEPAŃSKI, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
 • Sterowane laserem materiały fotowoltaiczne oparte na kryształach chalkogenków.
  Ivan KITYK, Piotr RAKUS, Katarzyna OŹGA, Jarosław JĘDRYKA, Wydział Elektryczny Politechniki Częstochowskiej
  O. V. PARASYUK, G. L. MYRONCHUK, Lesya Ukrainka Eastern European National University
 • Stosowanie ekologicznych technologii energetycznych jako sposób na walkę o czyste środowisko.
  Iva PAVLOVA-MARCINIAK, Wydział Elektryczny Politechniki Częstochowskiej
 • Wpływ technologii OZE na efektywność energetyczną budynków.
  Ewelina SZYMCZYKIEWICZ, Patryk GAŁUSZKIEWICZ, Wydział Elektryczny Politechniki Częstochowskiej
 • Wpływ temperatury i warunków pogodowych na charakterystykę elektryczną zmodyfikowanych polikrystalicznych paneli słonecznych.
  Anna MAŁEK, Natalia NOSIDLAK, Konstanty MARSZAŁEK, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH
 • Analiza zużycia energii elektrycznej w budynku użyteczności publicznej.
  Iwona STERNOWSKA, Katarzyna OŹGA, Marek KURKOWSKI, Wydział Elektryczny Politechniki Częstochowskiej

11:30 – 11:45 –> Zakończenie Sympozjum

12:30 – 14:00 –> Obiad