REDAKCJA

Rozszerzone wersje referatów po pozytywnych recenzjach zastaną opublikowane w pokonferencyjnej monografii naukowej. Wyróżnione artykuły według decyzji Komitetu Naukowego zostaną opublikowane w punktowanych czasopismach naukowych: “Przegląd Elektrotechniczny”, “Rynek Energii”, “Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych / Environmental Protection and Natural Resources”, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe”.

Ostateczny termin nadsyłania pełnych referatów: 10.06.2018 r.

Pliki z informacjami jak przygotować treść i streszczenie artykułu:

Wytyczne i format streszczenia artykułu do pobrania.

Wytyczne i format artykułu do pobrania.

Wytyczne i format posteru do pobrania.

 

Publikacje:
1. Sympozjum Naukowe ProEnergo 2014

2. Sympozjum Naukowe ProEnergo 2015

3. Sympozjum Naukowe ProEnergo 2016

4. Sympozjum NaukoweProEnergo 2017