TEMATYKA

I. Elektroenergetyka.

1. Energetyka odnawialna.
2. Elektromobilność.
3. Wytwarzanie energii elektrycznej.
4. Dystrybucja energii elektrycznej.
5. Efektywność energetyczna i magazynowanie energii.
6. Nowoczesne systemy pomiarowe w elektroenergetyce – Smartmetering.
7. Regulacja energetyki.
8. Sprzedaż energii elektrycznej.
9. Finansowanie restrukturyzacji sektora energetycznego w przyszłej perspektywie finansowej.
10. Inwestycje w elektroenergetyce.
11. Elektroenergetyka w okresie reformy – efekty ekonomiczne.
12. Możliwości ekonomiczne i techniczne Miejskich Operatorów Energetycznych.
13. Wyzwania dla Polski w świetle nowej polityki energetycznej Unii Europejskiej.
14. Prognozowanie w elektroenergetyce, ocena pracy systemu.
15. Dyrektywy i przepisy UE w energetyce.

II. Energetyka Prosumencka.

16. Mechanizmy wsparcia wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji w krajach Unii Europejskiej.
17. Możliwości i horyzonty Energetyki Prosumenckiej i ich realne zastosowania.
18. Nowatorskie metody otrzymywania paliw, energii i materiałów z odpadów oraz recyklingu odpadów.
19. Rozwój wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji – perspektywy rozwoju.
20. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł Odnawialnych.
21. Zmniejszenie emisyjności gospodarki w aspekcie Ustawy antysmogowej.

III. Ekorozwój.

22. Ochrona klimatu.
23. Polityka klimatyczno-energetyczna.
24. Ekorozwój w perspektywie 2014-2020.
25. Ochrona i racjonalizacja wykorzystania wód.
26. Zrównoważony rozwój w budownictwie.
27. Środowiskowe aspekty pozyskiwania gazu niekonwencjonalnego.

IV. Nowoczesne technologie.

28. Polityka ładu przestrzennego.
29. Środowisko mieszkalne.
30. Przestrzenna Inteligencja.
31. Inteligentne instalacje oświetleniowe.
32. Zrównoważone wykorzystanie zasobów energii w przemyśle.

V. Badania nieniszczące i systemy monitorowania stanu konstrukcji.

33. Skanowanie przestrzenne.
34. Systemy i metody badań materiałów.
35. Badania korozji wewnątrz rurociągów.
36. Monitorowanie połączeń skręcanych.
37. Metody termowizyjne w diagnostyce konstrukcji.
38. Energetyka wiatrowa – diagnostyka i naprawa.
39. Wibrodiagnostyka konstrukcji.